aboutus
QC Hồ sơ

Giới thiệu QA / QC

Đảm bảo chất lượng, kiểm tra chất lượng thiết kế, giám sát chất lượng led trong 24 giờ kiểm tra độ sáng của đèn led có vỏ, kiểm tra agian khi đóng gói thành phẩm.

Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc